Груб строеж на къщи, вили, жилищни сгради, промишлени помещения от 80 евро до 90 евро кв.м с материали и труд.
• Груб строеж на пристройки от 90 евро кв.м до 110 евро кв.м с материали и труд.
• До ключ – от 230 до 250 евро кв.м с материали и труд.
• Подпорни стени от 60 евро до 90 евро кв.м с материали и труд, 10 г. гаранция.
• Огради от 50 евро до 70 евро кв.м с материали и труд, 10 г. гаранция.
• Само труд – да ни наемете, като работна ръка от 30 лв до 45 лв кв.м според сложността на конструкцията.

1. Какво точно е определението за груб строеж, което трябва да знае инвеститорът, преди да започне изграждането на една къща? Какво точно включва грубият строеж?
Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и др. Сградата може да се раздели на части, които се наричат елементи на сградата. Елементи на сградата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес често се нарича масово „груб строеж”. Други елементи на сградата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др. Грубият строеж включва изкоп и всички необходими мероприятия около започването строежа на сградата, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните поддържащи строежа сгради и складове за съхранение на материала. Под груб строеж се разбира и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.

2. Какви са цените на квадратен метър груб строеж?
На така зададения въпрос конкретен отговор няма. Ценообразуването в сектора се влияе от строителния пазар и участниците в него. При съществуваща пазарна икономика твърди цени няма, а само ориентировъчни или по-скоро временни. Тоест, когато търсенето нараства, както се случи през 2008 г., пропорционално с него нараства и цената за труд! Колкото повече хората, работещи тази работа уплътняват времето си с нея и заетостта им е с месеци напред, толкова се повишават и цените. Друг фактор, от който зависи цената на строежа, е какъв тип е сградата. Например при крайната калкулация на една 6-етажна кооперация без мазета и гаражи ще се получи по-ниска цена за труд и материали, отколкото при калкулацията на 4-етажна кооперация с подземни гаражи на две нива. Друг основен фактор, влияещ крайната цена за клиента, е местоположението и видът на парцела, върху който се строи сградата, но тук говорим само за цена на груб строеж и това е друга тема. Цената на грубия строеж на една постройка се формира от най-различни фактори, които добрият инвеститор или строител трябва да вземат предвид. Като пример ще посоча, че стойността на сграда, намираща се в планински район с черни, неасфалтирани пътища до нея, ще бъде по-висока, ако се прави калкулация за строеж на сграда в равнинен район с добър достъп до нея. Строежът на сграда в планината може да бъде замразен през зимния сезон, докато строежът по сградата, строяща се в града, няма да бъде спиран. Този застой причинява загуба на ценно време и средства за инвеститора, откъдето следва, че той ще предвиди в цената си оскъпяване заради забавянето на строежа. От гореизложеното разбираме, че цените са силно зависими от множество фактори в строителния процес и те не могат да бъдат фиксирани. Цените се определят от строителя само след като се е запознал с плановете и чертежите на възложителя. Все пак може да се определи една долна граница за минимална цена, която според мен е около 140-150 евро за м2. Но тази цена е цената, която плащат строителите при изграждането на жилищните кооперации. Това е себестойността на труда и материалите, която им излиза на тях! Ако става въпрос за частен дом (къща, вила), то минималната цена за груб строеж за труд и материали би била около 180-200 евро за м2. Естествено и в двата случая визирам строителни фирми, които си плащат данъците, а не местните работници.

3. Какви са необходимите документи, за да може да се започне строеж на къща? И какви са документите, без които вие като фирма не бихте поели един обект?
Необходимите документи са:
– Договор за проектиране с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.

Задание за проектиране:
– Изходни данни и документи;
– Изисквания към проектанта.

Инвестиционен проект:
– Идеен проект;
– Технически проект;
– Работен проект – чертежи, по които работи строителят.

Архитектура и конструкции
– архитектурна;
– интериор и обзавеждане;
– конструктивна.

Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура
– водоснабдяване и канализация;
– електрическа инсталация;
– топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
– топлотехническа ефективност.

Устройство на прилежащия към строежа терен
– Трасировъчен план и вертикална планировка;
– Благоустрояване и паркоустрояване.

Технологична част:
– Проект за организация и изпълнение на строителството
– Организация и безопасност на движението

Съществуват и части на проекта когато обектите са сложни или специфични.
– Строително разрешение.
– Технически паспорт на строежа – не се изисква за сгради от допълващо застрояване или временни такива.
– Задължителна застраховка на участниците в строителството.
– Всички нормативни актове по Наредба №3 от 2003г., изготвяни по време на строежа.