ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА РЕМОНТА НА ПОКРИВА СИ?

Изграждаме покривни конструкции от 12 години. През това време създадохме уют в домовете на много семейства, в различни градове от цялата страна. Спазваме всички архитектурни изисквания на проекта на дома Ви и работим прецизно по техническата реализация на всяка констукция. Опита ни сочи, че за да създадем устойчив и здрав покрив се изисква използването на качествени материали. Важно е и да се спазват всички процедури при изграждането на покрива. Ние сме екип, който се стреми да прави всеки покрив съвършен, защото знаем, че най-добрата реклама за нашата дейност стои не в сайтовете, а върху домовете на нашите клиенти!

Всеки стар покрив има слабо място, което е предпоставка за поява на различни проблеми като конденз, мухъл или теч от покрива. Освен неприятни за живеещите в сградата, тези проблеми са и опасни за покрива. На тях трябва да се гледа отговорно и да се вземат бързи и спешни мерки. Най-доброто, което можете да направите за начало е да се консултирате със специалисти, които да анализират цялостното състояние на конструкцията. Колкото по-рано разберете какво се случва с покрива Ви, толкова по-малки ще са щетите и цената за ремонта. Добре е да изберете екип който може да идентифицира всички неродности и да реализира минимална намеса, гарантираща, че всичко необходимо за да отстрани проблемите по покрива Ви е направено. Ние имаме опит и сме добри в анализа на състоянието на всеки покрив и можете да ни се доверите!

Покривът има за цел да предпазва дома от външните метеорологични условия (вятър, дъжд, сняг, слънчеви лъчи). Покривите на географското положение, на което живеем са подложени на различни натоварвания – горещини през лятото, голямо количество валежи през пролетта и есента и студ и тежък сняг през зимата. Независимо дали живеете в къща, малка кооперация или голям блок, рано или късно Вашият покрив също ще има нужда от оглед и ремонт. При различните нарушения на покривната конструкция могат да се наблюдават локални проблеми, които могат да се разрешат с малък ремонт. В други случаи, когато ремонтът много се е забавил във времето, покривът има нужда от цялостна подмяна. Работим от много време, имаме опит, разполагаме с необходимите инструменти и боравим с качествени материали, благодарение на които сме способни да поправим покрива Ви и да върнем неговата устойчивост и надеждност.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА РЕМОНТИРАТЕ ПОКРИВА СИ?

Покривът е една от основните части на всички сграда. Той е този, който предпазва сданието от външните влияния на околната среда. Без него домът ви ще започне да се руши под въздействието на атмосферните води, силните ветрове и UV лъчите. Тази част от конструкцията на сградата не е просто завършващ елемент от нея. От здравината и функционалността на покривът зависи и запазването и устойчивостта на цялата сграда. Законът за градоустройството на територията е заложил правилото, че ако при първия етап на строителството покривната конструкция не е изцяло готова, то грубия строеж на сградата не се признава за завършен. Регулярните ремонтни дейности, в частност ремонт на покрив и поддръжка са наложителни и са от първостепенна важност. Те ще ви спестят бъдещи разходи по отстраняване на проблеми, появили се в резултат на компрометирането на конструкцията, покритие по нея или отводнителната система. Преди да се заемете с ремонта на покрива си, трябва да сте наясно с всички функции, които той изпълнява и да знаете колко е важно покривът да бъде качествено реализиран и добре поддържан.

ВИДОВЕ ПОКРИВИ СПОРЕД ФОРМАТА НА КОНСТРУКЦИЯТА:

Видът на покрива зависи от няколко фактора. На първо място е предназначението на сградата. След това идва и чисто естетическият й вид и архитектурното оформление. Несъмнено трябва да се съобразим с чисто финансовия въпрос и заложените градоустройствени планове на местно или национално ниво.

Според своята форма, тези конструкции се делят на :
1. Плосък покрив– в една хоризонтална равнина.
2. Едноскатен – в една наклонена равнина или скат.
3. В няколко наклонени равнини – тук възможностите са многобройни:
• Двускатен или наречен още оседлан
• Трискатен или калкан
• Четирискатен
• Многоскатен
• Двускатен скосен
• Четирискатен скосен
• Мансарден
• Шедов или трионообразен
• Пирамидален
4. Конструкция черупка – покриви с други структурни форми като цилиндрична, куполна, дъгова и пр.

ТЕРМИНИ, КОИТО ЩЕ ЧУЕТЕ В ПРОЦЕСА НА РЕМОНТ НА ПОКРИВА ВИ:

За да сте по-наясно е терминологията, която се употребява от професионалните фирми за ремонт на покриви ви даваме списък с термини и тяхното значение:
• Било – Това е хоризонтална пресечната линия на равнини участъци, които са разположени над тях.
• Маия – Наименованието на наклонена пресечна линия на равнини участъци, разположени над тях.
• Улама – Наклонена пресечната линия на равнини участъци, но разположени под тях.
• Стряха – Частта от покрива, която се явява извън външните стени на сградата и предназначението и е да ги предпазва от атмосферните води.
• Капчук – Това е долният ръб на стрехата
• Улук – хоризонтален коритообразен елемент, част от отводнителната система на покрива, който отвежда водата от него.
• Водосток – вертикална тръба, отново част от отводнителната система на покрива, която отвежда водата, събрана от улука.